I dagens vårdlandskap, som ständigt håller på att förändras, har sjukhus och kliniker ofta svårt att bemanna upp sina arbetsplatser. Därför drabbas dessa aktörer titt som tätt av personalbrist på grund av diverse olika faktorer. Det kan till exempel handla om personalomsättning, sjukdomar och oväntade ökningar av antalet av patienter. Därför är det viktigt för sjukhus och kliniker att kunna använda sig av vårdbemanning.

Genom att göra detta kan dessa aktörer inom vården enklare täppa igen de luckor som uppstår i bemanningen. Läs vidare för att få reda på vilka fördelarna är med att göra detta!

3 skäl för sjukhus och kliniker att använda sig av vårdbemanning

Det finns flera fördelar för sjukhus och kliniker att bemanna upp sina arbetsplatser med hjälp av vårdbemanning:

  • Flexibiliteten. Att plocka in konsulter via ett bemanningsföretag är ett flexibelt sätt att bemanna upp en arbetsplats inom vården. Därför använder sig många sjukhus och kliniker av denna möjlighet för att täppa igen luckor i sin bemanning. Till exempel kan konsulterna tas in för att fylla ett kortsiktigt eller långsiktigt behov i bemanningen. De kan arbeta deltid eller heltid och ibland endast hoppa in i samband med arbetstoppar.
  • Kostnadsbesparingen. Det kan faktiskt vara en kostnadsbesparing för sjukhus och kliniker att använda sig av vårdbemanning för att bemanna upp sina arbetsplatser. Detta då dessa aktörer på så vis slipper rekrytera och anställa egen personal som då blir anställd permanent. Till exempel slipper de annonsera ut sina tjänster, intervjua kandidater och välkomna nya medarbetare ombord på skutan. Dessutom slipper de ta kostnader för förmåner och andra liknande utgifter.
  • Minskad belastning på den ordinarie personalen. En annan fördel med att bemanna upp på detta sätt är att det minskar belastningen på den ordinarie personalen. Så sjukhus och kliniker kan med andra ord välja att ta in konsulter för att minska arbetsbelastningen på sina ordinarie medarbetare. Till exempel kan detta göras i samband med arbetstoppar och andra tider på året då det är mer än vanligt att göra i verksamheterna. Därmed kan personalomsättning och utbrändhet hos personalen förebyggas.

Kort och gott finns det många fördelar för uppdragsgivarna att bemanna på detta vis!

Fördelarna med vårdbemanning för sjukhus och kliniker